PUBLICYSTYKA ANTONIEGO ZAMBROWSKIEGO

antoni_zambrowski
syn czerwonego księcia

Futra przeciw waciakom

Pilnie śledząc w telewizji moskiewskiej RTR Planeta debaty przedwyborcze kandydatów opozycji antyputinowskiej odnosiłem wrażenie, że cała opozycja demokratyczna w Rosji  poświęca szczególną uwagę interesom warstw średnich - przedsiębiorców i inteligencji, zaniedbując poniekąd znacznie liczniejsze warstwy robotników i chłopów. Nie było to tylko moje wrażenie. Podkreślali to również przedstawiciele Władimira Putina uczestniczący w debatach telewizyjnych. (Zauważmy jako ciekawostkę, że sam Putin w debatach telewizyjnych nie brał udziału, wystawiając w zamian swoich reprezentantów. Jest to ewenement na skalę światową, wynikający z tego, że sam Putin zdaje sobie sprawę, iż jest dobrym administratorem, ale nazbyt  miernym mówcą i dyskutantem). Sam Putin, przemawiając na wiecu swych zwolenników, przeciwstawił futra manifestantów opozycyjnych na wiecach w zamożnej  Moskwie waciakom popierających go wyborców w całej Rosji. Symbolem personalnym tej tendencji stał się kandydat na prezydenta Michaił Prochorow, który jest przedsiębiorcą o milionowych dochodach. Z przeciwnej strony jednym z rzeczników Władimira Putina w agitacji wyborczej był osobiście z nim zaprzyjaźniony  przewodniczący związku zawodowego górników z kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Kuznieckim na Syberii. Wypisz - wymaluj nowy Iwan Groźny broniący prostych ludzi przeciwko frondującym wobec niego bojarom.

Wydaje się, że przywódcy opozycji demokratycznej w Rosji nazbyt przejęli się popularną tezą współczesnej socjologii liberalnej, iż to warstwy średnie są społecznym oparciem rządów demokratycznych. Jest to teza prawdziwa, ale nie wyczerpująca całej prawdy historycznej. Przez cały XIX wiek wielką rolę w walce o demokrację w Europie Zachodniej odgrywały stronnictwa i organizacje robotnicze, m.in. związki zawodowe. Podobnie było w wieku XX w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Olbrzymią rolę w obaleniu dyktatury komunistycznej w Polsce odegrał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Również w carskiej Rosji ważną rolę w walce z samodzierżawiem czyli absolutną władzą carów rosyjskich odegrały organizacje polityczne reprezentujące robotników.  Przy sposobności przypomnę, że 15 marca minęła 95 rocznica abdykacji cara Mikołaja II - data ważna dla Polaków, gdyż stanowiąca słup milowy w drodze do niepodległości Polski. Do obalenia caratu przyczynił się strajk powszechny w Piotrogrodzie, rozpoczęty przez robotnice petersburskie z okazji międzynarodowego dnia kobiet 8 marca 1917 roku. Robotnice strajkowały i wiecowały przeciwko niedoborom w zaopatrzeniu w chleb oraz inną żywność w północnej stolicy Rosji.

Również do obalenia komunizmu w Rosji przyczyniły się załogi robotnicze licznych zakładów przemysłowych, tworzące swoje wolne związki zawodowe na wzór polski, strajkujące w obronie swych praw i domagające się demokratyzacji kraju. Przedstawiciele buntujących się załóg przyjeżdżali do Moskwy i tłukli kaskami o bruk pod siedzibą władzy federalnej. Zapatrzeni w zachodnie podręczniki socjologii działacze demokratyczno-liberalni w Rosji pozostawili ruch robotniczy na pastwę losu i dziś odczuwają fatalne skutki tego swego błędu. Ów błąd warto naprawić przez podjęcie systematycznej pracy wśród załóg robotniczych. Robotnicy są naturalnym sojusznikiem opozycji demokratycznej, gdyż potrzebują demokracji dla obrony swych praw pracowniczych. Prezydent Putin nie będzie ich prawdziwym rzecznikiem, ponieważ bliższe mu są interesy wspierających władzę oligarchów.

  Antoni Zambrowski

artykuły najnowsze | wywiady z autorem | o autorze | felietony TV | o mojej książce |